Ofte kan det oppleves som krevende å være ansatt i et selskap. Men hvis du sammenligner det med å være sjef, er det ikke så veldig ille. Som sjef har man ansvar for organisering av ansatte, være tilgjengelig for forespørsler, holde selskapet på en stø og riktig kurs og fatte beslutninger som kan påvirke mange. Alle sjefer har en utfordrende og stressende hverdag – noe som fører med seg et stort ansvar.

En av de feilene sjefer ofte gjør er når det kommer til å ta ansvar, eller å forvente at dine ansatte skal ta ansvar for sine handlinger i en situasjon der de er usikre på om du støtter dem.

Selv om det nok kan virke skremmende å ta ansvar, er dette faktisk en viktig del av sjefsrollen – selskapets suksess avhenger av hvordan sjefen løser dette.

Når alt går bra er det lett å ta ansvar, det er derimot ikke så lett når ting ikke går som det skal. Som sjef har man ansvar for å ta tak når det butter imot. Noen sjefer er veldig støttende når alt går på skinner, men skygger unna når problemene dukker opp og forventer at deres ansatte skal stå opp og ta ansvar for sine handlinger.

Dette er ikke en riktig måte å løse situasjonen på, og man kan ikke forvente at de ansatte skal gjøre dette uten at sjefen går foran som et godt eksempel. Individuelle ansattes handlinger er mer eller mindre et resultat av sjefens metoder. Derfor er det viktig å ha en sjef som tar ansvar også i vanskelige situasjoner, ikke bare for de ansatte, men også for selskapet.

Man kan sette et likhetstegn mellom det å være sjef og leder – en god leder tar vare på sine ansatte og beskytter dem fra ytre problemer. De som mestrer slike roller er ansvarlige personer som våger å ta ansvar og som er gode representanter for bedriften.

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Navn

e-post